Federatie Algemene Slaapcentra

De Federatie algemene SlaapCentra (FSC) is in 2010 opgericht en is als “Stichting Federatie algemene Slaapcentra” notarieel vastgelegd en eind 2013 bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland in het register opgenomen.

De doelstelling van de FSC is het bevorderen van de slaapgeneeskunde in brede zin en het accrediteren van algemene slaapcentra in het bijzonder. De FSC heeft als leden de reeds geaccrediteerde slaapcentra vertegenwoordigd door het medisch hoofd van deze centra.

Deze opzet garandeert aan de ene kant een slagvaardig beleid zonder veel administratieve rompslomp, anderzijds door het grote aantal slaapdeskundigen, medici, gedragswetenschappers, technici, laboranten slaapgeneeskunde zeer brede kennis van de slaapgeneeskunde. Het werkgebied is Nederland, maar hoeft daar niet toe beperkt te blijven.

De werkzaamheden van de FSC worden ondersteund door de European Society for Sleep Research (ESRS), de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) , de secties slaapgeneeskunde van de neurologen en de longartsen verenigingen en de diverse patientenverenigingen op het gebied van slaapgeneeskunde (Apneu vereniging, Stichting RLS en Narcolepsie vereniging).

Fotografie door Van der Ziel Fotografie.